Afbestillingspolitik

Ret til at fortryde

Du har ret til at fortryde din ordre inden for 14 dage uden at give nogen grund.

Afbestillingsperioden udløber efter 14 dage fra den dag, hvor du erhverver, eller en anden tredjepart end transportøren og angivet af dig, erhverver fysisk besiddelse af de sidste varer.

For at udøve fortrydelseretten skal du informere os (Rendl Lighting info@rendl.dk, telefonnummer: +45 78 774 3702) om din beslutning om at annullere ordren med en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller e-post). For at overholde afbestillingsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udøvelse af retten til at annullere inden afbestillingsperioden er udløbet.

Effekter af fortrydelse
Hvis du annullerer en ordre, refunderer vi dig alle omkostninger, du har haft, eksklusive leveringsomkostninger. Vi kan muligvis foretage et fradrag fra refusionen for værditab for leverede varer, hvis tabet er et resultat af unødvendig håndtering af dig. Vi foretager genbetalingen uden unødig forsinkelse og ikke senere end -

(a) 14 dage efter dagen modtager vi alle leverede varer fra dig, eller

(b) (hvis tidligere) 14 dage efter dagen du fremlægger bevis for, at du har returneret varerne, eller

(c) hvis der ikke var leveret nogen varer 14 dage efter den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at annullere ordren.

Vi foretager refusionen med de samme betalingsmidler, som du brugte til den indledende transaktion, medmindre du udtrykkeligt er aftalt andet; under alle omstændigheder pådrager du dig ikke gebyrer som følge af refusionen.

Vi kan tilbageholde refusion, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller du har fremlagt bevis for, at du har sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligst. Du skal sende varerne tilbage eller udlevere dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler din annullering af ordren til os. Fristen overholdes, hvis du sender varerne tilbage inden perioden på 14 dage er udløbet.

Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du er kun ansvarlig for en formindsket værdi af varerne, der skyldes anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastlægge varens art, karakteristika og funktion.